CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẮC SINH

Add: 75 A1 Khu Đô Thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Email: dacsinhnhatrang@gmail.com

Tell: 0983.813.087 - 0866.202.747

Website: www.dacsinhnhatrang.com